Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCES OF FACULTY OF SOCIAL SCIENCES OF DAUGAVPILS UNIVERSITY. PART I. ISSUES OF SOCIOLOGY, The materials of the International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2020" (9th-10th October, 2020)

Redaktorzy

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski | łotewski

Miejsce

Daugavpils, Łotwa

Wydawca

Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds "Saule"

Data udostępnienia online

04.2021

Data opublikowania

2021

Liczba stron

108

ISBN

978-9984-14-933-2

ISSN

2255-8853

URL

http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2021/04/SZF-krajums_I_Sociologijas-aktualitates_2021.pdf

Rozdziały
Local development of the commune in the context of presence of military unit (s. 52-63)
Konferencja

International Scientific Conference "Social Sciences for Regional Development 2020", 9-10.10.2020

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Daugavpils Universitāte

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania