Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna a bezpieczeństwo państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Strategii Wojskowej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Mniejszości narodowe
 • Polityka zagraniczna
 • Rosjanie
 • Białoruś
 • Estonia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Mołdawia
 • Rosja
 • Ukraina
 • Europa Środkowo-Wschodnia
Streszczenie

EN The aim of the article is to present the current conditions of the subregional security environment in the context of the Russian minority. The most important was the statistical analysis reflecting the numerical growth of this minority in the territories of individual countries from the end of the 19th century. This serves to learn and understand the particular interests and national security policies of the countries. It also gives a picture of the potential of Russia, which can use the Russian diaspora to implement its own neo-imperial policy in the area of Central and Eastern Europ

Strony (od-do)

270 - 286

URL

https://cdissz.wp.mil.pl/u/GLOBSTATE_I_-_Geopolityczne_aspekty_bezpieczenstwa.pdf

Książka

Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0