Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Gdynia, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademickie AMW : Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Data opublikowania

2019

Liczba stron

329

ISBN

9788395388781, 9788395287541

URL

https://cdissz.wp.mil.pl/u/GLOBSTATE_I_-_Geopolityczne_aspekty_bezpieczenstwa.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Geopolityka
Uwagi

Na okładce: Globstate I. Bibliografia, netografia, filmografia, wykaz aktów prawnych na stronach 311-329. Streszczenia w języku angielskim przy pracach.

Rozdziały
Bezpieczeństwo geopolityczne - nowy wymiar analiz bezpieczeństwa (s. 13-24)
Wprowadzenie do technik i narzędzi prognozowania sytuacji geopolitycznej (s. 85-101)
Surowce energetyczne i dążenie do hegemonii. Rola pokoju globalnego dla wzrostu Chin w XXI wieku (s. 133-145)
Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna a bezpieczeństwo państw subregionu Europy Środkowej i Wschodniej (s. 270-286)
Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana