Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Wprowadzenie do technik i narzędzi prognozowania sytuacji geopolitycznej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Geopolityka
  • Metody prognozowania
  • Prognozowanie
Streszczenie

EN Contemporary world requires not only the continuous development of technological ideas, but also political and economic ones. The intensive development of technologies, not only brings unlimited possibilities of information exchange, but also facilitate emerging of new threats, including information and economic wars which may introduce huge destabilization of countries. In the article author presents both the proposal of a generic model related to state security as well as an example of an application which uses approach developed in 70’s of 20-century by Jay Forrester and make it possible to forecast future based on available data.

Strony (od-do)

85 - 101

URL

https://cdissz.wp.mil.pl/u/GLOBSTATE_I_-_Geopolityczne_aspekty_bezpieczenstwa.pdf

Książka

Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0