Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Surowce energetyczne i dążenie do hegemonii. Rola pokoju globalnego dla wzrostu Chin w XXI wieku

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Chiny
 • Energetyka
 • Energia
 • Gaz ziemny
 • Globalizacja
 • Handel
 • Polityka zagraniczna
 • Ropa naftowa
 • Surowce strategiczne
 • Węgiel kamienny
Strony (od-do)

133 - 145

URL

https://cdissz.wp.mil.pl/u/GLOBSTATE_I_-_Geopolityczne_aspekty_bezpieczenstwa.pdf

Uwagi

Zawiera streszczenie w języku angielskim.

Książka

Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0