Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

„Szkoła przetrwania”. Studenci afrykańscy w komunistycznej Polsce

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Afryka
 • Działacze studenccy
 • Europa Środkowo-Wschodnia
 • Komunizm
 • Kraje socjalistyczne
 • Kultura studencka
 • Organizacje studenckie
 • Partycypacja polityczna
 • Polska
 • Partycypacja społeczna
 • Studenci
Pages (from - to)

545 - 570

Book

Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1990

Presented on

Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989”, 29.11.2016 - 01.12.2016, Wrocław, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0