Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1990

Autorzy przekładu

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Prezentowany tom stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989” zorganizowanej w dniach 29 XI – 1 XII 2016 r. we Wrocławiu. Powyższa problematyka spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem badaczy z całego świata, na konferencję nadesłano blisko 80 zgłoszeń. Ostatecznie wzięło w niej udział 58 naukowców z 19 krajów, m.in. Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Białorusi, Albanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Serbii. Tak zróżnicowana reprezentacja prelegentów dała sposobność spojrzenia na wiele zagadnień badawczych z perspektywy różnych krajów. W naszym zamyśle było odnalezienie wspólnych zjawisk obecnych w ruchach studenckich w Europie Środkowo-Wschodniej, choć w równym stopniu zależało nam na uchwyceniu specyfiki społeczności studenckiej w poszczególnych państwach. Warto podkreślić niedostatek tego rodzaju badań komparatystycznych, i to nie tylko w odniesieniu do środowiska studenckiego. Mamy nadzieję, że konferencja i niniejsza książka choć w niewielkim stopniu przyczynią się do wypełnienia tej luki.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wrocław, Polska

Wydawca

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Data opublikowania

2020

Liczba stron

662

ISBN

9788380989917

URL

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/106841,Srodowisko-studenckie-w-krajach-bloku-sowieckiego-19451990.html

Słowa kluczowe
PL
 • Działacze studenccy
 • Europa Środkowo-Wschodnia
 • Kraje socjalistyczne
 • Kultura studencka
 • Opozycja polityczna nielegalna
 • Organizacje studenckie
 • Partycypacja polityczna
 • Partycypacja społeczna
 • Polska
 • Ruchy społeczne
 • Strajki studenckie
 • Studenci
Uwagi

Część referatów w przekładzie z języka angielskiego.

Rozdziały
„Szkoła przetrwania”. Studenci afrykańscy w komunistycznej Polsce (s. 545-570)
Konferencja

Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989”, 29.11.2016 - 01.12.2016, Wrocław, Polska