Processing may take a few seconds...

Conference

Name

Międzynarodowa konferencja naukowa „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945–1989”

Conference date

29.11.2016 - 01.12.2016

Place

Wrocław, Polska

Conference type

international

URL

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/37371,Miedzynarodowa-konferencja-naukowa-Srodowisko-studenckie-w-krajach-bloku-sowieck.html

Description

PL Konferencja to jedno z największych tego typu przedsięwzięć organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej w ciągu ostatnich kilku lat. Wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem badaczy z całego świata. Ostatecznie w programie konferencji zaplanowano wystąpienia 58 prelegentów z 19 krajów (m.in. Rosji, USA, Białorusi, Albanii, Wielkiej Brytanii, Bułgarii i Serbii). Krótkiego podsumowania konferencji dokonał dr Kamil Dworaczek z Oddziału IPN we Wrocławiu, który w rozmowie z PAP zebrał pierwsze wnioski wynikające z trzydniowych obrad i dyskusji. Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna poświęcona V Światowemu Festiwalowi Młodzieży i Studentów, który odbył się w stolicy w 1955 r. Do Warszawy przyjechało wtedy ponad 30 tys. młodych ludzi ze 114 krajów. Festiwalowi przewodziło motto: Dla pokoju i przyjaźni – przeciwko agresywnym imperialistycznym paktom. Jednak wbrew planom władz o nadaniu wydarzeniu antykapitalistycznego wydźwięku oraz chęci pełnej kontroli nad uczestnikami, Festiwal nabrał spontanicznego charakteru i wkrótce zyskał miano „Woodstocku PRL-u”. W celu zilustrowania atmosfery wydarzenia oraz udokumentowania jego przebiegu, organizatorzy wykorzystali zdjęcia pochodzące z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

Organizer

Instytut Pamięci Narodowej

Publications (2)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS