Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Rywalizacja USA-Chiny o strategiczną dominację w dziedzinie sztucznej inteligencji i nowej geopolityki AI

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

KWARTALNIK BELLONA

Rocznik: 2020 | Numer: nr 2 (701)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski | angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo miedzynarodowe
 • Chiny
 • Geopolityka
 • Globalizacja
 • Nauka
 • Przywództwo
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Sztuczna inteligencja
 • Technologia
 • Zbrojenia
EN
 • Armaments
 • Artificial intelligence
 • China
 • Geopolitics
 • International security
 • Technology
 • United States of America
Streszczenie

PL Autor ukazuje, iż obecna strategiczna rywalizacja Chińskiej Republiki Ludowej ze Stanami Zjednoczonymi o zdobycie lub utrzymanie globalnego przywództwa jest bliska osiągnięcia punktu bifiurkacji. Szczególnej dynamiki nabierze ten proces na obszarze Sztucznej Inteligencji (SI) (ang. Artificial Inteligence – AI) Oba państwa uznają, iż jest on kluczowy dla uzyskania strategicznej dominacji nad rywalem. Powoduje to przyspieszony rozwój technologii SI i rosnący jej wpływ na procesy gospodarcze, polityczne i społeczne. Pandemia koronawirusa przyspieszyła ten proces, stając się jego silnym katalizatorem. USA i ChRL zdominowały rywalizację o technologiczne wykorzystanie potencjału SI. Ich konfrontacja na tym polu wchodzi obecnie w fazę krytycznego punktu nierównowagi systemu międzynarodowego i powoduje rosnącą presję na wyścig w rozwoju militarnych technologii SI, a także skutkujetworzeniem się nowej geopolityki opartej na skutecznym wykorzystywaniu do rywalizacji zdanetyzowanej przestrzeni i technologicznej infrastruktury. Może to doprowadzić do nagłego przekroczenia punktu bifiurkacji - powstania globalnego zagrożenia spowodowanego wprowadzeniem do struktur bezpieczeństwa technologii SI, które nie zostały sprawdzone w warunkach krytycznych. Może to spowodować gwałtowne załamanie stabilności systemów i przejście do samozorganizowanego stanu krytycznego świata.

Strony (od-do)

5 - 25

DOI

10.5604/01.3001.0014.3837

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=207581

Uwagi

informacja o Open Access zostanie uzupełniona.

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

20,0