Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Psychologiczne aspekty zarządzania i rozwojem pracownika naukowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Uniwersytet Opolski | [ 3 ] Politechnika Częstochowska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Etyka
  • Filozofia
  • Moralność
  • Motywacja
  • Pracownicy naukowi
  • Zarządzanie
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

57 - 65

URL

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29513

Uwagi

Bibliografia na stronie 65.

Książka

Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Випуск 33 (том 1)

Zaprezentowany na

Актуальні проблеми освіти і науки: теорія і практика, 30.04.2020

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0