Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Psychologiczne aspekty zarządzania i rozwojem pracownika naukowego

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Uniwersytet Opolski | [ 3 ] Politechnika Częstochowska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Etyka
  • Filozofia
  • Moralność
  • Motywacja
  • Pracownicy naukowi
  • Zarządzanie
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

57 - 65

URL

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29513

Comments

Bibliografia na stronie 65.

Book

Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Випуск 33 (том 1)

Presented on

Актуальні проблеми освіти і науки: теорія і практика, 30.04.2020

Ministry points / chapter

5.0