Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Випуск 33 (том 1)

Wariant tytułu

EN Humanitarian Corpus : Collection of scientific articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies, psychology, pedagogy and history. Issue 33 (volume 1)

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

ukraiński | polski

Miejsce

Winnica, Ukraina

Wydawca

ТОВ «ТВОРИ»

Data opublikowania

2020

Liczba stron

178

ISBN

978-966-949-477-4

URL

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29513

Rozdziały
Psychologiczne aspekty zarządzania i rozwojem pracownika naukowego (s. 57-65)
Konferencja

Актуальні проблеми освіти і науки: теорія і практика, 30.04.2020