Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Konferencja

Nazwa

Актуальні проблеми освіти і науки: теорія і практика

Data konferencji

30.04.2020

Rodzaj konferencji

międzynarodowa

Publikacje (2)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS