Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Czy człowiek różni się czymkolwiek od zwierząt? : rozprawa w kontekście zarządzania przez człowieka samym sobą

Authors

[ 1 ] Politechnika Częstochowska | [ 2 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Darwinizm
  • Etyka chrześcijańska
  • Ewolucja
  • Filozofia chrześcijańska
Abstract

PL Poszukiwanieodpowiedzinapowyższepytaniewywołujeasocjacjez okolicznościami, jakietowarzyszyłypowstaniuczłowieka. Oczywiście, w tym miejscu możemy jedynie przedstawić mniej lub bardziej prawdopodobne teorie. Podstawową teorią naukową jest teoria ewolucji, zaprezentowana w 1858 roku przez Karola Darwina. Zgodnie z nią człowiek wywodzi się od małpy, więc rozpatrując problem z naukowego punktu widzenia powinniśmy się zastanowić czy w toku ewolucji człowiek zdążył się zmienić wystarczająco, by być uznanym za różniącego się od małp (oraz innych zwierząt). Z kolei Stary Testament przekonuje: „Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia”1. Mitologia zaś podaje, iż człowieka powołał do życia heros Prometeusz. W opinii autora można uznać, iż inne –mniej znane- teorie można tutaj pominąć, głównie ze względu na małe prawdopodobieństwo ich wystąpienia, małe prawdopodobieństwo udowodnienia którejkolwiek z nich, a także porównywalnie niewielki wpływ na kulturę i cywilizację obecnego świata. Autor wychował się w duchu chrześcijańskim zgodnie z wiarą Kościoła katolickiego i – choćby przez wzgląd na to - zapewnie dość trywialnie zabrzmi początkowo zdanie, iż owszem autor uważa człowieka za różnego od zwierząt. Warto jednak zważyć, że nawet jeżeli ktoś znajdzie człowieka, który może wydawać się być stuprocentowym zwierzęciem to wystarczy przyjrzeć mu się bliżej, by dostrzec jego typowo ludzkie cechy i realia, w których żadne zwierzę się nie znajduje (przy czym bynajmniej nie można zanegować stwierdzenia, że człowiek posiada pewną ilość cech wspólnych ze zwierzętami). Problem polega więc na wrażliwości postrzegania, umiejętności zauważania pewnych szczegółów i motywów poszczególnych działań człowieka, a czasami kwestii zasadniczych. Trzeba więc analizować ludzkie zachowania, priorytety, dzieła i myśli. Zdaniem autora główna różnica pomiędzy człowiekiem, a zwierzętami może w dużej mierze polegać na możliwości samostanowienia o osobie, samo decydowania oraz ograniczania się, powstrzymywania, wstrzemięźliwości dotyczącej nie robienia wszystkiego tego, na co jako ludzie możemy sobie pozwolić i zachwycania się wyższymi wartościami, np. sztuka wysoką. Tak, człowiek różni się od zwierząt ...i to w sposób zasadniczy! W dalszych rozważaniach zastosowano metodę analizy literatury.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

128 - 133

URL

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29515

Comments

Bibliografia na stronie 133.

Book

Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Випуск 33 (том 3)

Presented on

Актуальні проблеми освіти і науки: теорія і практика, 30.04.2020

Points of MNiSW / chapter

5.0