Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Гуманітарний корпус : збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Випуск 33 (том 3)

Wariant tytułu

EN Humanitarian Corpus : Collection of scientific articles on contemporary problems of philosophy, cultural studies, psychology, pedagogy and history. Issue 33 (volume 3)

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

ukraiński | polski

Miejsce

Winnica, Ukraina

Wydawca

ТОВ «ТВОРИ»

Data udostępnienia online

2020

Liczba stron

170

ISBN

978-966-949-448-1

URL

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/29515

Rozdziały
Czy człowiek różni się czymkolwiek od zwierząt? : rozprawa w kontekście zarządzania przez człowieka samym sobą (s. 128-133)