Processing may take a few seconds...

Article

Title

Aksjologiczne i antropologiczne uwarunkowania tożsamości narodowej młodych Polaków w świetle badań własnych : implikacje dla bezpieczeństwa narodowego

Authors

[ 1 ] Instytut Podstaw Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2020

Published in

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1(6)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Aksjologia
  • Antropologia bezpieczeństwa
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Naród
  • Państwo
  • Patriotyzm
  • Polska
  • Świadomość narodowa
Pages (from - to)

196 - 221

DOI

10.34739/dsd.2020.01.12

URL

https://desecuritate.uph.edu.pl/images/Domalewska_Urych_De_Securitate_nr_1_2020.pdf

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20 [List 2019]