Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zastosowanie metod optymalizacyjnych dla zwiększenia sprawności sił zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] : II.2.10.7.0

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies
[6.2] Computer and information sciences

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

67

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000952

Keywords
PL
  • Decyzje (wojsko)
  • System wspomagania decyzji
  • Teoria gier
Obligatory copy

yes

Comments

Nazwy opracowujących na odwrocie karty tytułowej. Bibliografia na stronach 63-66.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej