Processing may take a few seconds...

Book

Title

Zastosowanie metod optymalizacyjnych dla zwiększenia sprawności sił zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] : II.2.10.7.0

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies
[5.6] Learning about management and quality
[6.2] IT

Year of publication

2017

Book type

research work

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

67

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000952

Keywords
PL
  • Decyzje (wojsko)
  • System wspomagania decyzji
  • Teoria gier
Obligatory copy

yes

Comments

Nazwy opracowujących na odwrocie karty tytułowej. Bibliografia na stronach 63-66.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej