Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zastosowanie metod optymalizacyjnych dla zwiększenia sprawności sił zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] : II.2.10.7.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości
[6.2] Informatyka

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

67

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000952

Słowa kluczowe
PL
  • Decyzje (wojsko)
  • System wspomagania decyzji
  • Teoria gier
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Nazwy opracowujących na odwrocie karty tytułowej. Bibliografia na stronach 63-66.

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej