Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Zastosowanie metod optymalizacyjnych dla zwiększenia sprawności sił zbrojnych : [praca naukowo-badawcza] : II.2.10.7.0

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel