Processing may take a few seconds...

Article


Title

Dyplomacja obronna jako problematyka badawcza : aktualny stan badań

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Published in

KWARTALNIK BELLONA

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1 (700)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Dyplomacja obronna
  • Obronność państwa
  • Polska
Abstract

PL Artykuł analizuje problematykę badawczą poruszaną w publikacjach poświęconych dyplomacji, opublikowanych w ostatnich kilku latach na polskim rynku wydawniczym. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie dyplomacji obronnej. W pierwszej części artykułu przeanalizowano siedem monografii na temat dyplomacji, pod kątem występujących w nich treści i w poszukiwaniu zagadnień dotyczących dyplomacji obronnej. Natomiast w drugiej części artykułu przeanalizowano treść jedynej dostępnej publikacji na polskim rynku wydawniczym, poświęconej całkowicie dyplomacji obronnej, ukazując jej mocne i słabe strony oraz jej przydatność praktyczną.

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

97 - 106

DOI

10.5604/01.3001.0014.0823

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=203024

Comments

Bibliografia na stronie 105.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

Publication indexed in

Index Copernicus