Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Działania specjalne w operacjach : nieregularność współczesnych form walki zbrojnej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Działania nieregularne
  • Działania specjalne (wojsko)
Pages (from - to)

61 - 90

Book

Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20