Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2017

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

220

ISBN

9788375235784

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991019051109705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,ewolucja%20dzia%C5%82a%C5%84%20specjalnych%20w%20%C5%9Bwietle%20wsp%C3%B3%C5%82czesnych%20wyzwa%C5%84&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Działania specjalne (wojsko)
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Rozdziały
Działania specjalne : objaśnienia terminologiczne (s. 11-20)
Zielona taktyka, współdziałanie z innymi rodzajami sił zbrojnych i wojsk (s. 25-60)
Działania specjalne w operacjach : nieregularność współczesnych form walki zbrojnej (s. 61-90)
Współczesne uwarunkowania wsparcia działań wojsk lądowych przez wojska specjalne (s. 91-109)
Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe determinantami nowych kategorii zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa (s. 121-146)
Przyszłościowa rola i prognozowane kierunki rozwoju wojsk specjalnych Polski (s. 147-173)
Wyzwania stojące przed wojskami specjalnymi i możliwe kierunki ich rozwoju (s. 175-186)
Kompetencje przywódcze żołnierzy sił specjalnych w świetle współczesnych wyzwań (s. 187-202)
Działania wojsk specjalnych a problematyka uzupełnieniowa zasobów osobowych (s. 203-215)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0