Processing may take a few seconds...

Book


Title

Ewolucja działań specjalnych w świetle współczesnych wyzwań i zagrożeń

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

220

ISBN

9788375235784

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991019051109705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=title,exact,ewolucja%20dzia%C5%82a%C5%84%20specjalnych%20w%20%C5%9Bwietle%20wsp%C3%B3%C5%82czesnych%20wyzwa%C5%84&offset=0

Keywords
PL
  • Wojsko Polskie (1944- )
  • Działania specjalne (wojsko)
Obligatory copy

yes

Chapters
Działania specjalne : objaśnienia terminologiczne (p. 11-20)
Zielona taktyka, współdziałanie z innymi rodzajami sił zbrojnych i wojsk (p. 25-60)
Działania specjalne w operacjach : nieregularność współczesnych form walki zbrojnej (p. 61-90)
Współczesne uwarunkowania wsparcia działań wojsk lądowych przez wojska specjalne (p. 91-109)
Zagrożenia asymetryczne i hybrydowe determinantami nowych kategorii zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa (p. 121-146)
Przyszłościowa rola i prognozowane kierunki rozwoju wojsk specjalnych Polski (p. 147-173)
Wyzwania stojące przed wojskami specjalnymi i możliwe kierunki ich rozwoju (p. 175-186)
Kompetencje przywódcze żołnierzy sił specjalnych w świetle współczesnych wyzwań (p. 187-202)
Działania wojsk specjalnych a problematyka uzupełnieniowa zasobów osobowych (p. 203-215)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0