Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Granice uprawnień bibliotek do udostępniania utworów w świetle art. 28 prawa autorskiego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Biblioteki
  • Prawo autorskie
  • Udostępnianie zbiorów
Strony (od-do)

122 - 133

Książka

Troska o zachowanie dóbr kultury

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0