Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Granice uprawnień bibliotek do udostępniania utworów w świetle art. 28 prawa autorskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Biblioteki
  • Prawo autorskie
  • Udostępnianie zbiorów
Pages (from - to)

122 - 133

Book

Troska o zachowanie dóbr kultury

Ministry points / chapter

20.0