Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Troska o zachowanie dóbr kultury

Redaktorzy

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Olsztyn, Polska

Wydawca

Wydział Prawa i Administracji UWM

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Data opublikowania

2018

Liczba stron

202

ISBN

978-83-65992-17-8

URL

http://uwm.edu.pl/kpp/files/numery_kpp/kpp_monografie_troska_o_zachowanie_dobr_kultury.pdf

Słowa kluczowe
PL
  • Dziedzictwo kulturowe
  • Zabytki kultury
  • Ochrona zabytków
  • Prawo
Opublikowano w

Seria: Kortowski Przegląd Prawniczy Monografie (KPP Monografie)

Rozdziały
Granice uprawnień bibliotek do udostępniania utworów w świetle art. 28 prawa autorskiego (s. 122-133)