Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Future challenges to NATO and the impact on the defense policy of the european allies

Autorzy

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Defense Resources Management in the 21st Century

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 13

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • NATO
 • Ogniwa obronne pozamilitarne
 • Strategia bezpieczeństwa
 • Siły zbrojne
 • Zasoby obronne państwa
EN
 • Army
 • International security
 • NATO
 • Non military defence structures
 • Security strategy
 • State defence resources
Streszczenie

EN The contemporary security environment can be characterised by multiple challenges – both in military and non-military sphere – that NATO must face. These challenges entail the necessity of the Alliance to adapt itself through increasing the military and civilian capability, that will allow an efficient deterrence, and response if necessary. That, in consequence, requires the member states to properly modernise their armed forces, increase their non-military defence capabilities, and – most of all – to build up the allied solidarity and the willingness to act.

Strony (od-do)

193 - 198

URL

https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729753

Zaprezentowany na

13th International Scientific Conference “Defense Resources Management in the 21st Century", 8-9.11.2018, Braşov, Rumunia

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

1,0