Processing may take a few seconds...

Article


Title

Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej względem władzy wykonawczej w ustroju politycznym RP : funkcja kontrolna Sejmu

Authors

[ 1 ] Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Control Mechanisms of the Legislative Power in Relation to the Executive Power in the Polish Political System : Control Function of the Sejm

Year of publication

2017

Published in

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Journal year: 2017 | Journal volume: T. XII | Journal number: nr 14 (2)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola parlamentarna
  • Państwo
  • Parlament
  • Prawo
  • Ustrój polityczny
Abstract

PL Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm sprawuje kontrolę nad działaniami podejmowanymi przez Radę Ministrów. Kontrola ta może przybierać różne formy, w zależności od tego, jaki organ Sejmu podejmie się tego zadania. W niniejszym artykule opisane zostały mechanizmy kontroli, jakie przysługują Sejmowi in pleno, oraz komisjom sejmowym, stanowiącym jeden z organów tej izby parlamentarnej. Przeanalizowane zostały takie instytucje prawne, jak: wotum zaufania, absolutorium, komisje śledcze, dezyderat oraz opinia, a także instytucja informacji bieżącej.

EN In accordance with the Constitution of the Republic of Poland, the Sejm exercises control over actions taken by the Council of Ministers. This control may take various forms, depending on which body of the Sejm undertakes this task. This article describes the control mechanisms for the Sejm in plenoand the Sejm committees, which are one of the organs of this parliamentary chamber. The analysis covered such legal institutions as: vote of confidence, vote of approval, committees of inquiry, desiderata and opinion, as well as the institution of current information.

Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

85 - 97

URL

http://www.sawp.org.pl/images/art_pdf/art_Zajac_2017_2.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

10.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

10.0