Processing may take a few seconds...

Article

Title

Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej względem władzy wykonawczej w ustroju politycznym RP : funkcja kontrolna Sejmu

Authors

[ 1 ] Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

EN Control Mechanisms of the Legislative Power in Relation to the Executive Power in the Polish Political System : Control Function of the Sejm

Year of publication

2017

Published in

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Journal year: 2017 | Journal volume: T. XII | Journal number: nr 14 (2)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola parlamentarna
  • Państwo
  • Parlament
  • Prawo
  • Ustrój polityczny
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

85 - 97

URL

http://www.sawp.org.pl/images/art_pdf/art_Zajac_2017_2.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

10 [Unified list of scientific journals 2013-2016]