Processing may take a few seconds...

Submit a comment for publication
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Mechanizmy kontroli władzy ustawodawczej względem władzy wykonawczej w ustroju politycznym RP : funkcja kontrolna Sejmu

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel