Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego | Journal year: 2017 | Journal volume: T. XII

Number nr 14 (2)
Date of publication

2017

Articles (2)

Legend:  Points of MNiSW CORE Impact Factor Indexed in WoS