Processing may take a few seconds...

Article

Title

Kodyfikacja prawa łowieckiego w zaborze austriackim i jego recepcja w ustawodawstwie II Rzeczypospolitej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Title variant

EN The Codification of Hunting Law in the Austrian Partition and its Reception in the Legislation in the Second Republic of Poland

Year of publication

2017

Published in

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Journal year: 2017 | Journal volume: T. XII | Journal number: nr 14 (2)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Historia
  • Łowiectwo
  • Ochrona przyrody
  • Parlamentaryzm
  • Prawo
  • Galicja (kraina historyczna)
Pages (from - to)

63 - 85

URL

http://www.sawp.org.pl/images/art_pdf/art_Wojtacki_2017_2.pdf

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

moment of the publication

Points of MNiSW / journal

10 [Unified list of scientific journals 2013-2016]