Processing may take a few seconds...

Published in

Journal: Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Year 2017
Points of MNiSW

10 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Journal volumes