Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Maciej Wojtacki

Artykuły  |  Rozdziały
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Historii i Teorii Prawa

E-mail

m.wojtacki@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-1132-2414

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 75%
1.3 Historia: 25%

Artykuły (7)

Rozdziały (4)