Processing may take a few seconds...

Chapter

Download file

Title

Koncepcje struktury i roli Senatu w projektach zmiany konstytucji w latach 1928-1935

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
  • Prawodawstwo
  • Ustrój polityczny
Abstract

PL Określenie poprzez dekrety Naczelnika Państwa i ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego podstaw ustrojowych państwa – w tym jego republikańskiego modelu – postawiło w centrum dyskusji politycznej kwestie struktury naczelnych władz i relacji pomiędzy nimi. Pierwszą jej odsłoną stały się prace nad „Małą Konstytucją”, która wzmacniając egzekutywę, szczególnie urząd Naczelnika Państwa, dała asumpt do licznych sporów kompetencyjnych, targających Rzeczpospolitą w pierwszych latach niepodległości. Głównym przedmiotem konfliktu pomiędzy największymi obozami politycznymi odrodzonego państwa była kwestia struktury legislatywy. Tym samym stosunek do jedno- lub dwuizbowego parlamentu stał się jednym z podstawowych wyznaczników prawicowości lub lewicowości. Należy jednak podkreślić, że rozważania wokół kształtu systemu politycznego odrodzonego państwa podejmowano już w trakcie trwania I wojny światowej, a pierwsze polskie studium o strukturze Izb wyższych w ustrojach politycznych ówczesnych państw europejskich powstało już w I połowie XIX wieku2

Date of online publication

2020

Pages (from - to)

39 - 72

Book

Senat II Rzeczypospolitej (1922–1939) „rzecznik rozsądku, rozwagi i miary”

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / chapter

20.0