Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Koncepcje struktury i roli Senatu w projektach zmiany konstytucji w latach 1928-1935

Autorzy

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- )
  • Prawodawstwo
  • Ustrój polityczny
Streszczenie

PL Określenie poprzez dekrety Naczelnika Państwa i ordynację wyborczą do Sejmu Ustawodawczego podstaw ustrojowych państwa – w tym jego republikańskiego modelu – postawiło w centrum dyskusji politycznej kwestie struktury naczelnych władz i relacji pomiędzy nimi. Pierwszą jej odsłoną stały się prace nad „Małą Konstytucją”, która wzmacniając egzekutywę, szczególnie urząd Naczelnika Państwa, dała asumpt do licznych sporów kompetencyjnych, targających Rzeczpospolitą w pierwszych latach niepodległości. Głównym przedmiotem konfliktu pomiędzy największymi obozami politycznymi odrodzonego państwa była kwestia struktury legislatywy. Tym samym stosunek do jedno- lub dwuizbowego parlamentu stał się jednym z podstawowych wyznaczników prawicowości lub lewicowości. Należy jednak podkreślić, że rozważania wokół kształtu systemu politycznego odrodzonego państwa podejmowano już w trakcie trwania I wojny światowej, a pierwsze polskie studium o strukturze Izb wyższych w ustrojach politycznych ówczesnych państw europejskich powstało już w I połowie XIX wieku2

Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

39 - 72

Książka

Senat II Rzeczypospolitej (1922–1939) „rzecznik rozsądku, rozwagi i miary”

Pełny tekst rozdziału

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0