Processing may take a few seconds...

Article

Title

Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych w Polsce oraz kierunki ich doskonalenia

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Evaluation non-military preparing defense in Poland and their directions of improvement

Year of publication

2019

Published in

Wiedza Obronna

Journal year: 2019 | Journal volume: t. 269 | Journal number: nr 4

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Obrona cywilna
 • Obronność państwa
 • Polska
 • Pozamilitarne ogniwa obronne
 • System obronny państwa
EN
 • Administration
 • Civil defence
 • National security
 • Non military defence structures
 • Poland
 • Security system
Pages (from - to)

13 - 28

DOI

10.34752/474x-gt11

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-8d9c7785-8a09-4674-83cd-cf0db747ca2e

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 27-28. Zawiera streszczenie w języku angielskim.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

5

Publication indexed in

BazTech | CEON