Processing may take a few seconds...

Article

Title

PESCO wyzwaniem dla Polski czy wzmocnieniem jej bezpieczeństwa?

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN PESCO - Challenge for Poland or a Way to Strenghten Its Security?

Year of publication

2018

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2 (693)

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Kraje Unii Europejskie
  • Obronność państwa
  • Stała współpraca strukturalna (PESCO)
  • Współdziałanie
Pages (from - to)

21 - 31

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=189755

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]