Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wyzwania i problemy w procesie kształcenia oficera Rzeczypospolitej Polskiej - raport z konferencji naukowej

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2018 | Journal number: nr 2 (693)

Article type

communique

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie wojskowe
  • Modernizacja
  • Oficerowie
  • Profesjonalizacja sił zbrojnych
  • Polska
Pages (from - to)

161 - 165