Processing may take a few seconds...

Article

Title

Wojna hybrydowa instrumentem rywalizacji? Mirosław Banasik, Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego, Difin, Warszawa 2018, s. 214

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Published in

Kwartalnik Bellona

Journal year: 2018 | Journal number: nr 1 (692)

Article type

review

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Wojna hybrydowa
Pages (from - to)

141 - 145

URL

https://kwartalnikbellona.com/resources/html/article/details?id=183416

Comments

Zawiera recenzję książki : Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego / Mirosław Banasik. - Warszawa, 2018.

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]

Publication indexed in

Index Copernicus