Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Identyfikacja i ocena stanu infrastruktury transportowej w Bułgarii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Identification and assessment of the state of transport infrastructure of Bulgaria

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bułgaria
  • Infrastruktura
  • Transport
  • Transport drogowy
  • Transport lotniczy
  • Transport wodny śródlądowy
  • Transport morski
Strony (od-do)

15 - 34

Książka

Rozwój infrastruktury transportowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : wybrane przykłady

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0