Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Identyfikacja i ocena stanu infrastruktury transportowej w Bułgarii

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Learning about management and quality

Title variant

EN Identification and assessment of the state of transport infrastructure of Bulgaria

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bułgaria
  • Infrastruktura
  • Transport
  • Transport drogowy
  • Transport lotniczy
  • Transport wodny śródlądowy
  • Transport morski
Pages (from - to)

15 - 34

Book

Rozwój infrastruktury transportowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : wybrane przykłady

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20