Processing may take a few seconds...

Book


Title

Rozwój infrastruktury transportowej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : wybrane przykłady

Editors

Year of publication

2017

Book type

scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Siedlce, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Publisher name from the MNiSW list

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Date of publication

2017

Number of pages

244

ISBN

9788370518530

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991025404469705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,%20Rozw%C3%B3j%20infrastruktury%20transportowej%20w%20krajach%20Europy%20%C5%9Arodkowej%20i%20Wschodniej&offset=0

Keywords
PL
  • Europa Środkowa
  • Europa Wschodnia
  • Drogi wodne
  • Linie kolejowe
  • Lotniska
  • Porty
  • Rurociągi
  • Transport
Comments

Bibliografia, netografia na stronach 221-236. Streszczenie w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

Chapters
Identyfikacja i ocena stanu infrastruktury transportowej w Bułgarii (p. 15-34)
License type

other