Processing may take a few seconds...

Article

Title

Analiza zmian i możliwych dalszych kierunków doskonalenia systemu opiniowania służbowego funkcjonariuszy Policji

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Additional title

EN Analysis of changes and posibilities of further improvement directions of professional assessment system of Police officers

Year of publication

2018

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2018 | Journal number: nr 77

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ocena pracowników
  • Policja
  • Zarządzanie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Polska
EN
  • Assessment
  • Criteria
  • Assessment system
  • Improvement of assess-ment system
  • Poland
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

163 - 178

DOI

10.21008/j.0239-9415.2018.077.10

URL

http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_77_10.pdf

Comments

Bibliografia na stronie 177. Streszczenie w języku angielskim.

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

10 [Unified list of scientific journals 2013-2016]