Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Editors

Title variant

EN Scientific Journals of Poznan University of Technology. Organization and Management

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Domains

PL Zarządzanie i marketing

ISSN

0239-9415

Publication frequency

half-yearly

URL

http://zeszyty.fem.put.poznan.pl/

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-journal-0239-9415-zeszyty_naukowe_politechniki_poznanskiej__organizacja_i_zarzadzanie

Comments

Corocznie ukazują się dwa numery Zeszytów. Wszystkie artykuły są recenzowane. Jesteśmy indeksowani w bazach bibliograficznych: BazTech, BazEkon, IndexCopernicus, Erih Plus, PBN. Tematyka publikowanych artykułów to inżynieria zarządzania i inżynieria produkcji a w szczególności: systemy produkcyjne logistyka, ergonomia, inżynieria jakości, marketing sterowanie ekonomiczne humanistyka i komunikacja w zarządzaniu, prawo gospodarcze, systemy informatyczne

Unified list of scientific journals 2013-2016

10

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 10  [Unified list of scientific journals 2013-2016] ---