Processing may take a few seconds...

Article


Title

Jakość kształcenia w uczelni wojskowej : szanse i dylematy

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2019

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Journal year: 2019 | Journal volume: T. 20

Article type

scientific article

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Absolwenci
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Kształcenie
  • Uczelniany System Doskonalenia Jakości Kształcenia
Abstract

PL Głównym przesłaniem tej publikacji było dokonanie identyfikacji uwarunkowań (szans i dylematów) towarzyszących doskonaleniu jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej. Dostrzeżono wagę różnorodnych uwarunkowań jakości kształcenia w Akademii – uczelni cywilno-wojskowej nadzorowanej przez Ministra Obrony Narodowej. Uwypuklono losy zawodowe absolwentów Akademii, ocenę warunków realizacji procesu kształcenia przez prowadzących zajęcia (nauczycieli akademickich), a także wnioski i rekomendacje służące zapewnianiu jakości kształcenia. Eliminacja negatywnych i wspieranie pozytywnych uwarunkowań doskonalenia jakości kształcenia w Akademii powinna uwzględniać wnioski i rekomendacje wskazane w końcowej części artykułu.

EN The main aim of the paper is the identification of conditions (chances and dilemmas) accompanying (determining) improvement of the education quality in War Studies University. The author indicates the importance of a variety of conditions for the quality of education in the University – a civil-military university supervised by Minister of National Defense. The following issues have been emphasized: a career path of the University graduates, evaluation of teaching process conditions by instructors (academic teachers) as well as conclusions and recommendations for ensuring the quality of education. Eliminating negative conditions and supporting positive ones to improve the quality of education at the University should involve conclusions and recommendations formulated in the final part of the paper.

Date of online publication

10.06.2019

Pages (from - to)

93 - 104

URL

https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=189475

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0