Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Editors

Previous title

PL Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Pedagogika

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.9 Pedagogy
5.11 Psychology

Journal unique ID

200492

Publisher name

Oficyna Wydawnicza "Humanitas"

Editorship

Oficyna Wydawnicza "Humanitas" ul. Kilińskiego 43 41-200 Sosnowiec tel. +48 32 363-12-19 E-mail: aleksandra.kaminska@humanitas.edu.pl

Domains

PL Pedagogika

ISSN

1896-4591

Publication frequency

half-yearly

URL

https://humanitas-pedagogika.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/638/

Comments

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika ukazują się od 2006 roku jako recenzowane czasopismo naukowe. Pierwotnie pod nazwą „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu. Pedagogika”. Obszar zainteresowania półrocznika koncentruje się wokół zagadnień współczesnych nauk pedagogicznych, odnoszących się do wszystkich grup wiekowych i warstw społecznych. Czasopismo prezentuje najnowsze kierunki badań, zarówno w wymiarze rozważań teoretycznych, jak i badań empirycznych, jest też forum dyskusji nad najważniejszymi problemami wychowania i kształcenia w wymiarze zarówno polskim, jak i globalnym. Autorami artykułów są pracownicy polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Unified list of scientific journals 2013-2016

7

Journal years