Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Opublikowano w

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Rok 2017
Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.9 Pedagogika
5.11 Psychologia

Punktacja MNiSW

7,0

Tomy