Processing may take a few seconds...

Book

Title

Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

283

ISBN

978-83-7523-570-8

Keywords
PL
  • Granice
  • Ochrona granic
  • System obronny państwa
  • Polska
Comments

Bibliografia na stronach 274-283.

Chapters
Otoczenie zewnętrzne bezpieczeństwa RP (p. 12-23)
Wojna hybrydowa (p. 25-30)
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (p. 30-33)
Zagrożenia użycia BMR (p. 33-35)
Polityka zagraniczna Rosji (p. 36-42)
Polityka zagraniczna Białorusi (p. 42-54)
Konflikty zbrojne w dalszym i bliższym sąsiedztwie (p. 54-68)
Konflikt pełzający (p. 68-71)
Religia i terroryzm (p. 71-84)
Geopolityczne położenie Polski a potencjał wojsk lądowych do obrony granic (p. 85-103)
Istota granicy państwowej (p. 104-129)
Taktyka działania wojsk lądowych w strefie przygranicznej : przesmyk suwalski (p. 130-155)
Identyfikacja zdolności operacyjnych (p. 156-172)
Zdolności w zakresie dowodzenia (p. 173-175)
Zdolności w zakresie rozpoznania (p. 175-177)
Zdolności w zakresie rażenia (p. 177-186)
Zdolności w zakresie wsparcia działań (p. 186-188)
Zdolności w zakresie przetrwania i ochrony wojsk (p. 188-192)
Zdolności w zakresie przerzutu i mobilności (p. 192-199)
Zwiększenie zdolności do obrony kraju (p. 199-240)
Wnioski z ćwiczeń z udziałem Straży Granicznej. (p. 241-270)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20