Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zdolności w zakresie przerzutu i mobilności

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przegrupowanie wojsk
EN
  • Military movement
Pages (from - to)

192 - 199

Book

Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty

Points of MNiSW / chapter

20