Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Identyfikacja zdolności operacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Granice
  • Ochrona granic
  • Polska
  • Planowanie (wojsko)
  • Sztuka operacyjna
  • Wojska lądowe
Pages (from - to)

156 - 172

Book

Ochrona granicy państwowej : wybrane aspekty

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20