Processing may take a few seconds...

Book

Title

Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym. Wybrane problemy

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

273

ISBN

978-83-7523-673-6

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003164

Keywords
PL
  • Kooperacja przemysłowa
  • Przedsiębiorstwo wojskowe
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Opis według okładki. Bibliografia, netografia na stronach 260-269.

Chapters
Sieciowość w zarządzaniu a zarządzanie sieciami dostaw. Podejmowanie decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie (p. 13-33)
Kodeks Grupy PGZ jako determinant prawidłowego funkcjonowania grupy kapitałowej (p. 34-50)
Kryteria doboru partnera biznesowego w branży zbrojeniowej (p. 159-177)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20