Processing may take a few seconds...

Book


Title

Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym. Wybrane problemy

Editors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

273

ISBN

978-83-7523-673-6

URL

https://sowa.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk19003164

Keywords
PL
  • Kooperacja przemysłowa
  • Przedsiębiorstwo wojskowe
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Opis według okładki. Bibliografia, netografia na stronach 260-269.

Chapters
Sieciowość w zarządzaniu a zarządzanie sieciami dostaw. Podejmowanie decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie (p. 13-33)
Kodeks Grupy PGZ jako determinant prawidłowego funkcjonowania grupy kapitałowej (p. 34-50)
Kryteria doboru partnera biznesowego w branży zbrojeniowej (p. 159-177)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0