Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Kodeks Grupy PGZ jako determinant prawidłowego funkcjonowania grupy kapitałowej

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Etyka biznesu
  • Grupa kapitałowa
  • Model biznesowy
  • Polska Grupa Zbrojeniowa
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

34 - 50

Book

Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym. Wybrane problemy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20