Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Kodeks Grupy PGZ jako determinant prawidłowego funkcjonowania grupy kapitałowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Etyka biznesu
  • Grupa kapitałowa
  • Model biznesowy
  • Polska Grupa Zbrojeniowa
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

34 - 50

Książka

Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym. Wybrane problemy

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0