Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Sieciowość w zarządzaniu a zarządzanie sieciami dostaw. Podejmowanie decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.6 Learning about management and quality

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Decyzje
  • Łańcuch dostaw
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

13 - 33

Book

Sieci biznesowe i uwarunkowania ich tworzenia w przemyśle zbrojeniowym. Wybrane problemy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20