Processing may take a few seconds...

Article

Title

Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej- uwarunkowania i wyzwania

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Title variant

EN Teaching quality at war studies university – determinants and challenges

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 15

Article type

scholarly article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo
  • Jakość kształcenia
  • Nauki o obronności
  • Szkoły wyższe
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Pages (from - to)

71 - 81

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-8b4aa407-cd37-4bbc-9a1e-7d77710fc7e4

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7 [Unified list of scientific journals 2013-2016]