Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej- uwarunkowania i wyzwania

Autorzy

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Wariant tytułu

EN Teaching quality at war studies university – determinants and challenges

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Rocznik: 2017 | Tom: t. 15

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo
  • Jakość kształcenia
  • Nauki o obronności
  • Szkoły wyższe
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Streszczenie

PL W opracowaniu przedstawiono identyfikację uwarunkowań i wyzwań determinujących jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej. Publikacja zawiera wyniki dociekań autora obejmujące kwestie zapewniania jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej. Podnoszenie jakości kształcenia ma charakter permanentnego działania wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjnych, studentów, słuchaczy i doktorantów. Wprowadzenie w ASzWoj nowego Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rzecz ciągłej poprawy jakości kształcenia obejmuje: wizję Akademii w zakresie jakości kształcenia, funkcje, cele i zadania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i jego strukturę, instrumenty służące realizacji systemu.

EN The paper identifies the determinants and challenges for teaching quality and presents the results of the scientific research on the issues of providing teaching quality at War Studies University. Enhancing teaching quality is a permanent activity performed by all teachers, administration workers, students of the first and second-cycle studies, as well as postgraduate and PhD studies. While implementing the new University Teaching Quality Assurance System which aims at constant improvement of teaching quality, one should consider: University vision of teaching quality, functions, goals and tasks for Teaching Quality Assurance System, its structure and instruments necessary to establish this System.

Strony (od-do)

71 - 81

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-8b4aa407-cd37-4bbc-9a1e-7d77710fc7e4

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte repozytorium

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

7,0