Processing may take a few seconds...

Article


Title

Jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej- uwarunkowania i wyzwania

Authors

[ 1 ] Instytut Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN Teaching quality at war studies university – determinants and challenges

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika

Journal year: 2017 | Journal volume: t. 15

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo
  • Jakość kształcenia
  • Nauki o obronności
  • Szkoły wyższe
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
Abstract

PL W opracowaniu przedstawiono identyfikację uwarunkowań i wyzwań determinujących jakość kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej. Publikacja zawiera wyniki dociekań autora obejmujące kwestie zapewniania jakości kształcenia w Akademii Sztuki Wojennej. Podnoszenie jakości kształcenia ma charakter permanentnego działania wszystkich nauczycieli, pracowników administracyjnych, studentów, słuchaczy i doktorantów. Wprowadzenie w ASzWoj nowego Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na rzecz ciągłej poprawy jakości kształcenia obejmuje: wizję Akademii w zakresie jakości kształcenia, funkcje, cele i zadania Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i jego strukturę, instrumenty służące realizacji systemu.

EN The paper identifies the determinants and challenges for teaching quality and presents the results of the scientific research on the issues of providing teaching quality at War Studies University. Enhancing teaching quality is a permanent activity performed by all teachers, administration workers, students of the first and second-cycle studies, as well as postgraduate and PhD studies. While implementing the new University Teaching Quality Assurance System which aims at constant improvement of teaching quality, one should consider: University vision of teaching quality, functions, goals and tasks for Teaching Quality Assurance System, its structure and instruments necessary to establish this System.

Pages (from - to)

71 - 81

URL

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-8b4aa407-cd37-4bbc-9a1e-7d77710fc7e4

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / journal

7.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

7.0