Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku

Editors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa

Date of publication

2018

Number of pages

380

ISBN

978-83-65096-75-3

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052528509905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Bezpieczeństwo%20-%20wielorakie%20perspektywy%20:%20idea%20powszechnego%20obowiązku%20obrony%20Ojczyzny%20wobec%20wyzwań%20XXI%20wieku

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Obrona cywilna
  • Polska
  • Zarządzanie kryzysowe
Comments

Jedna praca w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim, polskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim. Bibliografia, netografia przy pracach.

Chapters
Doskonalenie kompetencji przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego jako jeden z warunków sprawnego i skutecznego wykonywania ustawowych zadań (p. 35-49)
Tradycje i doświadczenia z organizacji edukacji obronnej młodzieży (p. 77-89)
Organizacje pozarządowe w systemie obronnym państwa (p. 175-187)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0