Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Tradycje i doświadczenia z organizacji edukacji obronnej młodzieży

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Młodzież
  • Polska
Pages (from - to)

77 - 89

Comments

Bibliografia na stronie 89. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Bezpieczeństwo - wielorakie perspektywy : idea powszechnego obowiązku obrony Ojczyzny wobec wyzwań XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20